Tsukioka Yoshitoshi, ‘Picture of the War in Kagoshima’, 1877, Scholten Japanese Art