Tsukioka Yoshitoshi, ‘ Poem by Hidetsugu’, 1889, Ronin Gallery