Tsukioka Yoshitoshi, ‘Reflected Moonlight’, 1886, Ronin Gallery