Tsukioka Yoshitoshi, ‘Riding a Tiger (Tora-o-Maru)’, 1866, Japan Society Benefit Auction 2016