Tsukioka Yoshitoshi, ‘Rishiki Umegatani Totaro From the Series, “Personalities of Recent Times” (Kinsei jimbutsushi)’, 1887, Newark Museum