Tsukioka Yoshitoshi, ‘Rising Moon Over Mt. Nanping: Cao Cao’, 1885, Ronin Gallery