Tsukioka Yoshitoshi, ‘Seson Temple Moon: Captain Yoshitaka’, 1888, Ronin Gallery