Tsukioka Yoshitoshi, ‘Shizu Peak Moon: Hideyoshi’, 1888, Ronin Gallery

Condition: Very fine color and impression, light original album backing, embellished with black lacquer and embossing.

Signature: Yoshitoshi

Publisher: Akiyama Buemon Seals: Taiso

About Tsukioka Yoshitoshi