Tsukioka Yoshitoshi, ‘Shizu Peak Moon: Hideyoshi’, 1888, Ronin Gallery