Tsukioka Yoshitoshi, ‘Shujaku Gate Moon: Hakuga Sanmi’, 1886, Ronin Gallery