Tsukioka Yoshitoshi, ‘Spirit of the Komachi Cherry Tree’, 1889, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi