Tsukioka Yoshitoshi, ‘Sumiyoshi Full Moon: Lord Teika’, 1887, Ronin Gallery