Tsukioka Yoshitoshi, ‘Taira no Tadanori’, 1890, Ronin Gallery