Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Child Seller’, 1883, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi