Tsukioka Yoshitoshi, ‘ The Cry of the Fox’, 1886, Ronin Gallery