Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Ghost of Okiku at Sarayashiki’, 1890, Ronin Gallery