Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Gion District: Oishi Chikara’, 1885, Ronin Gallery