Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon at High Tide’, 1886, Ronin Gallery