Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon at Kitayama: Toyohara Sumiaki’, 1886, Ronin Gallery