Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon at Saga’, 1891, Ronin Gallery