Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon of Ogurusu in Yamashiro’, 1886, Ronin Gallery