Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon of Shinobugaoka’, 1889, Ronin Gallery