Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon of the Filial Son’, 1889, Ronin Gallery