Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon of the Milky Way’, 1886, Ronin Gallery