Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon of the Moor: Yasumasa’, 1888, Ronin Gallery