Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon's Inner Vision: Taira no Tomoume’, 1886, Ronin Gallery