Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon's Invention: Hozon Temple’, 1891, Ronin Gallery