Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Spirit of the Cherry Tree’, 1889, Ronin Gallery