Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Story of Tamiya Botaro’, 1886, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi