Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Village of the Shi Clan on a Moonlit Night’, 1885, Ronin Gallery