Tsukioka Yoshitoshi, ‘Theatre-District Dawn Moon’, 1886, Ronin Gallery