Tsukioka Yoshitoshi, ‘Women Bathing at the Daishoro in Summer’, 1883, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi