Tsukioka Yoshitoshi, ‘Yamato Shinbun Supplements: undated’, ca. 1885-1889, Scholten Japanese Art