Tsuyoshi Hisakado, ‘after that #2’, 2015, Ota Fine Arts