Tsuyoshi Maekawa, ‘Work 130934’, 1964, Whitestone Gallery