Tulip Duong, ‘SET2 3PI3BL’, 2017, CUC Gallery
Tulip Duong, ‘SET2 3PI3BL’, 2017, CUC Gallery
Tulip Duong, ‘SET2 3PI3BL’, 2017, CUC Gallery