Turiya Magadlela, ‘Uthando wwabantwana abayisikhombisai’, 2017, blank projects