Unknown Artist, ‘Cofre enconchado’, Siglo XVII, Mario Uvence