Unknown Designer, ‘Carnet de bal’, 18th Century, Liang Yi Museum