Usami Kuninori, ‘Kokubetsu’, 1978, H.ARTS COLLECTIVE