Ushio Shinohara, ‘Ashura’, 2014, Deborah Colton Gallery