Utagawa Kunisada II, ‘"Scene from Inaka Genji" from the series Eastern Magic Lantern Slides in Edo Purple (Edo Murasaki Azuma no utsushi-e)’, 1847-52, Rago
Utagawa Kunisada II, ‘"Scene from Inaka Genji" from the series Eastern Magic Lantern Slides in Edo Purple (Edo Murasaki Azuma no utsushi-e)’, 1847-52, Rago
Utagawa Kunisada II, ‘"Scene from Inaka Genji" from the series Eastern Magic Lantern Slides in Edo Purple (Edo Murasaki Azuma no utsushi-e)’, 1847-52, Rago