Utagawa Kuniyoshi, ‘Chiba Saburobei Mitsutada’, ca. 1847, Ronin Gallery