Utagawa Kuniyoshi, ‘Kaosho Rochishin’, ca. 1845, Ronin Gallery