Utagawa Kuniyoshi, ‘Kurahashi Zensuke Takeyuki’, ca. 1847, Ronin Gallery