Utagawa Kuniyoshi, ‘Minamoto no Tametomo’, ca. 1850, Ronin Gallery