Utagawa Kuniyoshi, ‘Minamoto no Yorimitsu (Raiko) Attacking  Shutendoji’, ca. 1848, Ronin Gallery