Utagawa Kuniyoshi, ‘Oboshi Yuranosuke Yoshio’, 1847, Ronin Gallery