Utagawa Kuniyoshi, ‘Onodera Junai Hidetomo’, ca. 1847, Ronin Gallery