Utagawa Kuniyoshi, ‘Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon’, ca. 1848, Ronin Gallery