Utagawa Kuniyoshi, ‘The Head of Shutendoji Attacking Raiko’, ca. 1820, Ronin Gallery